ADMITERE MASTER

2018

 

 

 

Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

 

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2018

 • Sesiunea I:

  • Înscriere: 2 iulie - 11 iulie 2018  

  • Examen de admitere: 13-14 iulie 

  • Program înscriere (Sala CB 017):

   Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

   Marți și joi / 12.00 – 18.00

   Sâmbătă și duminică / 10.00 – 14.00

Taxa de înscriere este de 100 lei (pentru absolvenții UPB sesiunea IULIE 2018, taxa este de 50 lei

 

 •  
 • Sesiunea a II-a: 23 iulie - 12 septembrie 2018 
  • Examen de admitere 13-14 septembrie
  •  
  • Program înscriere:

  • Perioada 23 iulie - 24 august (Sala CD 008):
  • Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

   Marți și joi  / 12.00 – 18.00

    

  • Perioada 27 august - 12 septembrie (sala CB 017):
  • Luni, miercuri și vineri / 9.00 – 16.00

   Marți și joi  / 12.00 – 18.00

   Sâmbătă și Duminică  / 10.00 – 14.00

  •  
  •  Taxa de înscriere este de 100 lei

Specializari MASTER:

domeniul Inginerie Industriala:

    - Conception Integree des Systemes Technologiques - 20 locuri buget CIST

http://masterconception.000webhostapp.com

        (Masterat axat pe conceptie, proiectare si fabricatie in domeniul industrial -software utilizat: CATIA, DELMIA, QUEST, MASTERCAM, EDGECAM, CIMATRON, ANSA, ANSYS, GOM )

     -Conceptie si Management in Productica (CMP) -20 locuri buget

            (Masterat axat pe conceptie si management in sistemele de productie industriale)

   - Managementul Intreprinderilor Industriale Virtuale (MIIV) -40 locuri buget

http://www.preminv.org/index.php/ro/master-ro

              (Masterat axat pe management si comunicare; software utilizate: CATIA V5, ANSA & μETA, ANSYS Workbench, LabVIEW, Witness, Primavera)

  - Masini si Sisteme de Productie (MSP) -20 locuri buget

             (Masterat de continuare a specializarii Masini si Sisteme de Productie)

 - Logistica Industriala (LI) -20 locuri buget

           (Masterat de continuare a specializarii Logistica Industriala)

 

-Tehnologii si Sisteme Poligrafice 

           (MAsterat 2014 care se adreseaza domeniului tipografic)

 

domeniul Mecatronica si Robotica:

  -Robotica (ROB) - 20 locuri buget

             (Masterat de continuare a specializarii Robotica - software utilizate:-Robcad, NX, ABB Robot studio, Fanuc Roboguide, OKUMA , Ansa Meta-Post, Nastran)

 

domeniul Inginerie Medicala

 -Echipemente pentru terapii de recuperare (ECHITERA) -20 locuri buget

           (Masterat axat pe conceptia si proiectarea echipamentelor asistive -software utilizate: CATIA)

 

 

Conţinutul dosarului de înscriere:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
 2. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 3. Diploma de Bacalaureat 
 4. Diploma de Licenţă / Inginer / Adeverinta de absolvire, în original 
 5. Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
 6. Certificat de naştere - copie legalizată
 7. Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
 8. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
 9. Chitanţa privind plata taxei de înscriere (100 ron)
 10. Copie Carte de Identitate
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantumul taxei de inmatriculare este de 50 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.
Inmatricularea studentilor in anul I de studiu, conform listelor de mai jos, se va face marti, 22 septembrie 2015.
Mai multe informatii puteti gasi aici.