Laboratorul: MAŞINI-UNELTE

Laboratorul: MAŞINI-UNELTE SPECIALIZATE

Laboratorul: PROGRAMARE C.N.C.

Laboratorul: FABRICATIE ASISTATA

Laboratorul: BAZELE GENERĂRII

Laboratorul: MAŞINI-UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ ŞI SISTEME FLEXIBILE

Laboratorul: MASINI PENTRU PRELUCRĂRI PRIN DEFORMARE

Laboratorul: ACŢIONAREA MAŞINILOR-UNELTE ŞI A SISTEMELOR DE PRODUCŢIE. ACŢIONAREAROBOŢILOR INDUSTRIALI

Laboratorul: HIDRAULICA MAŞINILOR-UNELTE ŞI A ROBOŢILOR

Laboratorul: PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Laboratorul: SCULE AŞCHIETOARE

Laboratorul: METODE DE CERCETARE A MASINILOR – UNELTE

Laboratorul: DINAMICA MASINILOR UNELTE

Laboratorul: COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING

Laboratorul: ROBOŢI INDUSTRIALI

Laboratorul: DINAMICA ROBOŢILOR INDUSTRIALI

Laboratorul: MASINI DE DANTURAT

Laboratorul: LABORATOR DE ROBOTICA SI MECATRONICA

Laboratorul: AUTOMATIZAREA MASINILOR SI UTILAJELOR