Departamentul Roboti si Sisteme de Productie

Programele de Studii coordonate de Departamentul Roboti si Sisteme de Productie din Facultatea Inginerie Industriala sii robotica , dincadrulUniversitatii POLITEHNICA din Bucuresti suntastfelganditeincat sa acoperecerinteledindomeniuinginerie industriala. Acestea sunt: Sisteme de Preoductie digitale (SPD), Robotica (ROB),Logistica Industriala (LI)

machine-tools Robotica 3 logistics
Sisteme de Productie Digitale Robotica (EUR-ACE Label) Logistica Industriala
resp. Prof.dr.ing. Tiberiu DOBRESCU resp. Prof.dr.ing Adrian NICOLESCU resp. Sl.dr.ing. Adrian POPESCU

Programele de masterat coordonate de catre departament vin in completarea programelor de licenta si ofera absolventilor din domeniul ingineriei posibilitatea dobandirii de competente de specialitate ata din specializarile sus mentionate dar si din domenii complementare!

Astfel in cadrul departamentului sunt urmatoarele mastere:

  1. Masini si Sisteme de Productie (din 2009) acronim: MSP
  2. Robotica (din 2000) acronim: Rob
  3. Logistica Industriala (din 2014) : acronim: LI
  4. Conception Integree des Systemes Technologiques; (din 2003) acronim: CIST
  5. Managementul si Ingineria Inteprinderilor Virtuale (din 2003) acronim: MIIV
  6. Canceptie si Management in Productica (din 2010) acronim: CMP
  7. Echipamente pentru Terapii de Recuperare (din 2011) acronim: ETR
  8. Tehnologii si Sisteme Poligrafice (din 2014) acronim: TSP
  9. Managementul Facilitatilor (din 2015) acronim: MF